Projekt „Zdalna Szkoła+” - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Projekt „Zdalna Szkoła+”

02-07-2020

Gmina Działoszyce pozyskała 54907,91 złotych z rządowego programu „Zdalna szkoła plus”. Dzięki otrzymanej dotacji zakupionych zostało 19 laptopów, które trafiły do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. „Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. W poprzedniej edycji programu nasza gmina pozyskała 44 992,00 złotych.

Program „Zdalna szkoła plus” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl