Zawiadomienie o planowanych w okresie sierpień-grudzień 2020 roku archeologicznych badaniach geofizycznych - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Zawiadomienie o planowanych w okresie sierpień-grudzień 2020 roku archeologicznych badaniach geofizycznych

20-09-2020

Stanowisko 1 w Bronocicach (Wzgórze Baski), na którym znaleziono między innymi najstarsze na świecie przedstawienie pojazdu kołowego, jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Było ono badane wykopaliskowo przez polsko-amerykańską ekspedycję archeologiczną w latach 1974-1978. Obecnie Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk planuje przeprowadzić na nim dalsze badania wykopaliskowe. Poprzedzone one będą kompleksowymi badaniami geofizycznymi (magnetycznymi). Badania magnetyczne polegają na przejściu całego obszaru stanowiska przez archeologa operującego magnetometrem, który rejestruje podziemne zakłócenia pola magnetycznego wywołane przez obiekty archeologiczne. Pozwoli to na sporządzenie dokładnego planu stanowiska przed rozpoczęciem badań wykopaliskowych. Badania magnetyczne są całkowicie nieinwazyjne, nie wiążą się z naruszeniem warstw ziemi. Wykonywane będą po zakończeniu zbiorów.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl