OSP Sancygniów włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

OSP Sancygniów włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

14-12-2020

Jest OFICJALNA Decyzja!

W dniu 28 sierpnia 2020 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie mł.bryg. Grzegorz Karwat zawarł porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy w Działoszycach Panem Stanisławem Poradą oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sancygniowie reprezentowaną przez Prezesa Pana Łukasza Szostaka, dotyczące włączenia OSP Sancygniów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na podstawie podpisanego porozumienia, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w dniu 22 września 2020 roku wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączenie OSP Sancygniów do KSRG.

Z dniem 11 listopada 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Sancygniowie OFICJALNIE została włączona do KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO!!! GRATULUJEMY!

Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg wymagań. W struktury KSRG mogą wejść tylko najlepiej wyszkolone, wyposażone i wykazujące najwyższą gotowość operacyjną jednostki OSP na terenie kraju.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju! Wejście w jego struktury to prestiżowe wydarzenie, które stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze.

Gratulujemy druhom z OSP Sancygniów!


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl