Przebudowa/modernizacja/drogi wewnętrznej, na działce o nr ewid. 549/2 w miejscowości Działoszyce, długości 50mb - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Przebudowa/modernizacja/drogi wewnętrznej, na działce o nr ewid. 549/2 w miejscowości Działoszyce, długości 50mb

21-12-2020

Kolejna inwestycja została zakończona!

Przebudowa/modernizacja/drogi wewnętrznej, na działce o nr ewid. 549/2 w miejscowości Działoszyce, długości 50mb.

Łączna wartość zadania to 9 891,05zł, środki finansowe pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

W dniu 13.11.2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą firmą WOJTRANS.

Prace polegały na:

 • ­ wykopie koryta pod poszerzenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej;
 • ­ wykonaniu podbudowy tłuczniowej;
 • ­ mechaniczne wyrównanie i wzmocnienie kruszywem kamiennym istniejącej podbudowy;
 • ­ położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych(warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm.

Odbiór odbył się przy udziale Przewodniczącego Rady Miejskiej Dawida Bączka i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Wędrychowskiego :), pracowników Urzędu oraz przedstawicieli Wykonawcy.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl