Umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Przedszkole Marzeń w Działoszycach" - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przedszkole Marzeń w Działoszycach”

16-12-2020

Dziś w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przedszkole Marzeń w Działoszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, w imieniu którego działają Andrzej Bętkowski-Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Renata Janik wicemarszałek woj. świętokrzyskiego a Gminą Działoszyce reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Stanisława Poradę.

Całkowita wartość projektu wynosi 479 431,25 zł, dofinansowanie otrzymaliśmy w kwocie 392 071,25 zł co stanowi AŻ 81,78% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu a wkład własny z budżetu Gminy to tylko 18,22% czyli 87 360,00 zł.

Dofinansowanie otrzymane przez Gminę Działoszyce jest największym przyznanym w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego. To wyjątkowo ważna inwestycja dla całej naszej społeczności i kolejny projekt, na którego realizację Gmina Działoszyce na czele z Burmistrzem Stanisławem Poradą pozyskała niebagatelną kwotę dofinansowania. Realizacja tej inwestycji to nie tylko zmiana oblicza wysłużonego już przedszkola, ale również wsparcie rodzin oraz zwiększenie jakości i dostępności usług z zakresu opieki nad dziećmi. Projekt wpłynie pozytywnie na jakość i komfort wychowania przedszkolnego, a także wyjdzie naprzeciw potrzebom młodych mam, które marzą o powrocie do pracy. Inwestycja ta pozwoli na przyjęcie większej liczby dzieci, które bawić i uczyć się będą w nowoczesnych pomieszczeniach z odpowiednim wyposażeniem.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzynie Kubickiej za zaangażowanie, pomoc i ofiarowane wsparcie przy wniosku o dofinansowanie tak ważnego dla nas projektu.

Galeria zdjęć


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl