Uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia ratowniczego - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia ratowniczego

26-01-2021

W dniu 25 stycznia 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada dokonał z udziałem Szanownych Gości w osobach: Posła na Sejm RP Pana Mariusza Goska, Dyrektora Biura Poselskiego Zbigniewa Ziobro Pana Dariusza Banasika, Prezesa OSP Działoszyce Pana Mariana Wędrychowskiego, Prezesa OSP Dzierążnia Pana Ryszarda Kocerbę, Prezesa OSP Sancygniów Pana Łukasza Szostaka, Komendanta Gminnego Związku OSP RP Pana Zbigniewa Szczepańskiego, Radnych z Rady Miejskiej Działoszyce oraz wdzięcznych przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta i Gminy Działoszyce, uroczystego przekazania sprzętu i wyposażenia ratowniczego zakupionego w ramach dofinansowania pozyskanego przez Gminę Działoszyce na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach pozyskanego dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości wynoszącego 60 000,00zł, wkładu własnego Gminy Działoszyce wynoszącego 6 000,00zł zakupione zostały: nowe hełmy strażackie, ubrania specjalne, buty specjalne skórzane oraz gumowe, rękawice, kominiarki niepalne oraz sygnalizator bezruchu. Zakupione sprzęty trafiły do OSP KSRG Działoszyce, OSP Dzierążnia oraz OSP KSRG Sancygniów. Dodatkowo Strażacy z OSP KSRG Dzierążnia otrzymali aparat oddechowy.

Stanisław Porada Burmistrz MiG Działoszyce serdecznie podziękował Strażakom Ochotnikom za pełną poświęcenia służbę i nieustanną gotowość niesienia bezinteresownej pomocy Mieszkańcom Gminy Działoszyce. Przekazał wyrazy najwyższego uznania i szacunku za piękne działania w imię strażackiej zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pana Posła Mariusza Goska, za wsparcie w trakcie pozyskiwania dofinansowania na zakup nowego sprzętu ratowniczego. Mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę dla dobra Naszego Regionu i mieszkańców Gminy Działoszyce.

Galeria zdjęć


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl