Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach

03-02-2021

Pan Burmistrz Stanisław Porada podpisał dziś umowę z firmą P.S POLTIM na zadanie pn.: „Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach”. Bardzo długo czekaliśmy na realizację tego zadania i w końcu się udało! lub powrót do pracy”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce-etap II”.

Wartość zadania wynosi: 365 064,00zł i otrzymaliśmy 80% dofinansowania.

Zakres prac podzielony jest na trzy etapy.

Etap I: Remont nawierzchni ulicy Stawisko

 • ­ Budowa i przebudowa jezdni
 • ­ Budowa i przebudowa chodników
 • ­ Rozbiórka i odtworzenie przepustu pod koroną drogi
 • ­ Zabezpieczenie kabla nN i regulacja włazów kanalizacji sanitarnej

Etap II: Przebudowa drogi poprzez budowę sieci elektroenergetycznej do 1kWpolegającej na budowie oświetlenia ulicznego oraz budowie chodnika łączącego Plac Targowy z ulicą Stawisko

 • Budowa oświetlenia ulicznego
 • Budowa chodnika szerokości 2,50m
 • Budowa kanału technologicznego

Etap III: Budowa sieci wodociągowej

Teren budowy został przekazany wykonawcą, jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające to prace rozpoczną się w niedługim czasie.

Galeria zdjęć


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl