Umowa na realizację zadania pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w Gminie Działoszyce - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Umowa na realizację zadania pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w Gminie Działoszyce

12-02-2021

Drodzy mieszkańcy Gminy Działoszyce!

Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3, Efektowna i Zielona Energia działanie 3.4 Strategia Niskoemisyjna, Wsparcie Zrównoważonej Multimodalnej Mobilności Miejskiej.

Gmina Działoszyce otrzymała ogromne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości aż 2 075 317,50zł i stanowi to 8️5% wydatków kwalifikowanych przy czym wkład Gminy to tylko 15% czyli 391 040,42zł. Podsumowując cała wartość projektu wynosi 2 441,550,00zł.

Chcemy bardzo serdecznie podziękować Panu Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu za wsparcie, życzliwość i owocną współpracę. Liczymy w przyszłości na kontynuowanie tej efektywnej współpracy w wielu obszarach ważnych dla mieszkańców Naszej Gminy 🙂. Dziękujemy również Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Panu Jackowi Sułek za pomoc w trakcie przygotowywania projektu, za wsparcie merytoryczne i zaangażowanie!
DZIĘKUJEMY!!

Inwestycja polegać będzie na:

 • ­ demontażu opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami, przewodami wysięgnikowymi, zabezpieczeniami;
 • ­ montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych LED oraz dowieszenie nowych opraw energooszczędnych w wyznaczonych miejscach wraz z nowymi wysięgnikami, nowymi przewodami wysięgnikowymi i nowymi zabezpieczeniami
 • ­ demontaż istniejącego w szafie stacji transformatorowej układu sterowania oświetleniem i montaż nowego układu sterowania wraz z przeniesieniem układu pomiarowego;
 • ­ montaż ograniczników przepięć na sieci napowietrznej niskiego napięcia;
 • ­ montaż opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED-1163 sztuki;
 • ­ dostawa i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetlenia;
 • ­ przeprowadzanie badań, prób i pomiarów;
 • ­ wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Wykonawca ma 6 miesięcy od podpisania umowy na wykonanie przedmiotu umowy.

Najważniejszym argumentem za modernizacją oświetlenia ulicznego jest możliwość redukcji wydatków na energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych!

Rozstrzygnęliśmy przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w Gminie Działoszyce”. Najlepiej ocenioną ofertę złożyła firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST z Radomia i w dniu dzisiejszym tj. 12.02.2021 roku została podpisana w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce umowa na realizację tego projektu.

Z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy tego projektu!

Galeria zdjęć


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl