Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy: dyspozytor, asystent oraz kierowca - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy: dyspozytor, asystent oraz kierowca

29-04-2021

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy: dyspozytor, asystent oraz kierowca w związku z realizacją projektu „Poprawa funkcjonalności mieszkańców Gminy Działoszyce” realizowany wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ASYSTENT-idealnym kandydatem będziemy osoba posiadająca orzeczenie o stopniu z niepełnosprawności (w pierwszej kolejności będzie kwalifikowany kandydat z ww. orzeczeniem).

Do zadań ASYSTENTA należeć będzie:

 • ­pomoc kierowcy w przypadku osób wymagających asysty;
 • ­usługa transportowa będzie obejmowała również wsparcie udzielane użytkownikowi/użytkowniczce przez osoby z obsługi pojazdu (asystenta) w dotarciu z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca) do pojazdu;
 • pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu osobom z niepełnosprawnościami oraz pomoc w dotarciu z pojazdu do miejsca docelowego (od drzwi do drzwi);
 • asystent będzie również w szczególnie uzasadnionych przypadkach weryfikował oświadczenia osób z niepełnosprawnościami poprzez np. żądanie odpowiedniego dokumentu (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego) wskazującego na ograniczenia w mobilności i w razie uzasadnionych wątpliwości odmówić przejazdu;
 • ­ inne obowiązki wynikające ze specyfiki pracy lub na polecenie bezpośredniego przełożonego;

Oferujemy: umowę o pracę na 3/4 etatu.

DYSPOZYTOR-idealnym kandydatem będzie osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w pierwszej kolejności będzie kwalifikowany kandydat z ww. orzeczeniem).

Do zadań DYSPOZYTORA należeć będzie:

 • odbieranie zgłoszeń stacjonarnie – zgłoszenia telefonicznie w przypadku osób starszych niewidomych, słabowidzących lub mających utrudniony dostęp do Internetu;
 • logistyka usług, w tym przyjmowanie zgłoszeń;
 • organizacja pracy kierowcy;
 • ustalanie tras;
 • inne obowiązki wynikające ze specyfiki pracy lub na polecenie bezpośredniego przełożonego;

Oferujemy: umowę o pracę na 1 etat.

KIEROWCA-idealnym kandydatem będzie osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w pierwszej kolejności będzie kwalifikowany kandydat z ww. orzeczeniem).

Do zadań KIEROWCY należeć będzie:

 • świadczenie usługi transportowej;
 • inne obowiązki wynikające ze specyfiki pracy lub na polecenie bezpośredniego przełożonego;

Oferujemy: umowę o pracę na 1 etat.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl