Nowy samochód elektryczny - Mercedes Benz eVito Tourer, 8-osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Nowy samochód elektryczny – Mercedes Benz eVito Tourer, 8-osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

23-07-2021

Dzięki staraniom i wysiłkowi Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Stanisława Porady oraz pracowników Urzędu, gmina Działoszyce może pochwalić się nowym samochodem elektrycznym Mercedes Benz eVito Tourer typu BUS 8-osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, który został zakupiony ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją usługi indywidualnego transportu „Door-To-Door” dla mieszkańców gminy Działoszyce z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Auto zostało zakupione w ramach uzyskanego przez gminę grantu dla jednostek samorządu terytorialnego uzyskanego w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
Całkowita wartość samochodu to: 435 611,58zł
Zgodnie z założeniami projektowymi na terenie gminy funkcjonował będzie bezpłatny transport indywidualny dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie transportu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego.
👉 Wsparcie w zakresie mobilności otrzymają mieszkańcy Gminy Działoszyce, którzy ukończyli 18 rok życia, mający trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność( poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące, starsze), osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zagrożone ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym. ❗
👉 Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, mająca kłopoty w samodzielnym poruszaniu się, będzie mogła korzystać bezpłatnie z usługi transportowej wraz z opiekunem lub asystentem osoby niepełnosprawnej.
👉 Ważne, aby mieszkaniec zainteresowany usługą zaplanował wcześniej swoją wizytę i przynajmniej dzień wcześniej, złożył zapotrzebowanie na ww. usługę. Podczas kontaktu z dyspozytorką osoba zainteresowana transportem, zostanie poproszona o podanie nie tylko terminu przejazdu, ale także celu transportu oraz zapotrzebowania na np. asystę drugiej osoby podczas usługi.
👉 Usługę można zamawiać dzwoniąc pod dedykowany numer telefonu: ☎️ 882-657-280
Choć usługa ma pomagać w wielu codziennych sprawach, prosimy pamiętać, że pierwszeństwo do skorzystania z niej mają osoby wskazujące na pilne sytuacje, mające wpływ na zdrowie czy życie.
Otrzymany przez samorząd grant z PFRON pokrywa prawie w całości koszty przedsięwzięcia, m.in. zakupiono busa, dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, zatrudniono kierowcę, dyspozytora usługi oraz asystenta.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl