Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+

15-07-2021

W dniu wczorajszym tj. 14.07.2021r w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach zawarte zostało Porozumienie o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”.
Całkowity koszt zadania publicznego stanowi kwotę 108 000,08zł a Gmina Działoszyce otrzymała dotację w kwocie 38 448,00zł co stanowi 35,60% całkowitego kosztu zadania
Serdecznie dziękujemy Panu Zbigniew Koniusz Wojewodzie Świętokrzyskiemu za przyznanie tej dotacji
Klub Senior+ w Niewiatrowicach został utworzony w 2019 roku. W wyniku realizacji zadania stworzono miejsce spotkań dla 18 seniorów-osób w wieku 60+, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Klub przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo. Miejsce to zostało stworzone celem szeroko pojętej aktywizacji osób starszych, dzięki poprawie ich sprawności intelektualnej i fizycznej. Zajęcia w klubie odbywają się cztery godziny dziennie, 5 dni w tygodniu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych seniorów w roku 2021 zwiększamy ofertę godzinową na zajęcia rehabilitacyjne do 3 godzin tygodniowo, a także poszerzyliśmy ofertę zajęć realizowanych bezpośrednio w klubie (warsztaty artystyczne, kulinarne, rękodzielnicze, ekologiczne, ogrodnicze), również ze względu na sytuację związaną z epidemią. Rozwiązania te zostały zaplanowane i uzgodnione z członkami Klubu Senior+ w Niewiatrowicach.
Dzięki wymienionym korzyściom oraz zgłoszonym potrzebom naszych podopiecznych wynikającym z uczestnictwa w zajęciach w klubie, przedłużona zostaje potencjalna możliwość samodzielnego funkcjonowania osób starszych w lokalnym środowisku.
Rok 2020 był trudnym rokiem, okazał się inny niż kiedykolwiek można było to sobie wyobrazić. Wszystkie dodatkowe działania jakie były zaplanowane musiały ulec weryfikacji i zmianie. Nie udało nam się spotkać wspólnie przy wigilijnym stole z okazji Świąt Bożego Narodzenia, nie mogliśmy wspólnie świętować andrzejek ani wyjechać na wycieczkę.
Seniorzy stworzyli zgraną grupę osób, które czują się potrzebne, mogą rozwijać swoje pasje i angażować się w życie społeczne naszego regionu. Jest to jedyna tego typu placówka na terenie naszej Gminy.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl