Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

02-08-2021

W dniu 29 lipca br. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada podpisał umowę z władzami regionu świętokrzyskiego tj. Panem Marszałkiem Andrzejem Bętkowskim, Panią Renatą Janik Wicemarszałkiem woj. świętokrzyskiego i Panem Wicemarszałkiem Marek Bogusławski przy obecności również Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Prusia na realizacje projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Podpisanie umów miało miejsce w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Przyznane dofinansowanie wynosi: 7 650 000,00 zł!

Zdecydowanie rozbiliśmy bank! Nasza Gmina otrzymała najwyższe dofinansowanie! Dziękujemy za pomoc, wsparcie i uznanie!

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej termomodernizacji kilku budynków użyteczności publicznej. Termomodernizacja obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, montaż powietrznej pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne wraz z częściową wymianą instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznych. Realizacja projektu posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplna i elektryczną w budynkach. Ponadto przeprowadzenie procesu kompleksowej termomodernizacji przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego czystości. W konsekwencji inwestycja poprawi komfort użytkowników budynków, zmniejszenie kosztów eksploatacji jak również przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl