Informacja odnośnie utrzymania przepustów - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Informacja odnośnie utrzymania przepustów

19-11-2021

Mieszkańcy Gminy Działoszyce

Urząd Miasta i Gminy Działoszyce mając na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg gminnych oraz terenów do nich przyległych, w związku z powtarzającymi się w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że czyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności leży w gestii właściciela posesji.

W związku z powyższymi obowiązkami prosimy o dokonanie przez mieszkańców przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki celem umożliwienia swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl