Nowy sprzęt specjalistyczny dla strażaków - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Nowy sprzęt specjalistyczny dla strażaków

07-01-2022

W środę 5 stycznia 2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada dokonał z udziałem Szanownych Gości w osobach: Posła na Sejm RP Pana Mariusza Goska, Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie bryg. Grzegorza Karwata, Komendanta Gminnego Związku OSP RP Pana Zbigniewa Szczepańskiego, Prezesa OSP Sancygniów Pana Łukasza Szostaka, Radnych Rady Miejskiej Działoszyce oraz wdzięcznych przedstawicieli OSP KSRG Sancygniów, uroczystego przekazania sprzętu i wyposażenia ratowniczego  zakupionego w ramach dofinansowania pozyskanego przez Gminę Działoszyce powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

W ramach pozyskanego dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości wynoszącego 14 850,00 zł  i wkładu własnego Gminy Działoszyce w kwocie 1 650zł zakupione zostały: ubranie specjalne strażaka ratownika, buty, wodery, kominiarki strażackie, ubrania koszarowe, węże tłoczone, pasy strażackie z zatrzaskiem, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, zestaw elektronarzędzi akumulatorowych, latarki z uchwytem, pachołek ostrzegawczy.

Dziękujemy strażakom ochotnikom za pełną poświęcenia służbę i nieustanną gotowość niesienia bezinteresownej pomocy Mieszkańcom Gminy Działoszyce. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pana Posła Mariusza Goska, za wsparcie w trakcie pozyskiwania dofinansowania na zakup nowego sprzętu ratowniczego. Mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę dla dobra Naszego Regionu i mieszkańców Gminy Działoszyce.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl