„Bajkowy Żłobek w Działoszycach” - rekrutacja na wolne miejsca - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

„Bajkowy Żłobek w Działoszycach” – rekrutacja na wolne miejsca

21-02-2022

Drogi rodzicu !

Informujemy, iż w roku 2022 trwa rekrutacja na wolne miejsca w „Bajkowym Żłobku w Działoszycach”

Zapewnimy dzieciom w żłobku możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bogata i atrakcyjna oferta opiekuńcza w nowoczesnym budynku wybudowanym z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „maluch+” w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 będzie przyczyniać się do chętnego oddawania dzieci pod naszą opiekę.

W ramach projektu zapewniamy:

 • Profesjonalną opiekę (Opiekę nad 15 dziećmi sprawować będą 2 opiekunki (1 opiekun = max. 8 dzieci);
 • Udział m.in. w zajęciach z j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia z logopedą;
 • 10 godzinną dziennie opiekę nad dzieckiem co umożliwi rodzicom spokojną drogę do/z pracy lub jej poszukiwanie;
 • Profesjonalnie wyposażony Plac Zabaw;
 • Nowocześnie wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne salem.in. w niezbędne zestawy mebli, przewijaki, dywany, pufy, sprzęt RTV (m.in. laptop, tablicę interaktywną, projektor, aparat, sprzęt grający), sprzęt AGD, klimatyzator, itp.;
 • Art. higieniczne, art. pielęgnacyjne;
 • Rodzice opłacają czesne, wyżywienie.

DO PROJEKTU BĘDZIEMY REKRUTOWAĆ RODZICÓW/OPIEKUNÓW, Z KTÓRYCH PRZYNAJMNIEJ JEDEN:

 • jest osobą pracującą sprawującą opiekę nad dzieckiem do lat 3 -jest osobą pracującą przebywającą na urlopie wychowawczym,
 • jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo i chce podjąć aktywność na rynku pracy.

KRYTERIUM OBOWIĄZKOWE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 • osoby pracujące, pozostające na urlopie macierzyńskim/rodzic/wychowawczym (zaświadczenie z zakładu pracy/umowa o pracę, oświadczenie uczestnika), osoby  niepracujące (zaświadczenie z PUP / oświadczenie UP) – osoby fizyczne z terenu woj. świętokrzyskiego,
 • zamieszkujące na terenie Gminy Działoszyce w woj. Świętokrzyskim.

KRYTERIUM DODATKOWE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓWPRAWNYCH:

 • rodzic / opiekun dzieci z niepełnosprawnością (orzeczenie o niepełnosprawności) – 7 pkt.;
 • rodzic / opiekun samotnie wychowujący dziecko (oświadczenie/ wyrok alimentacyjny ) – 5 pkt;
 • osoby z rodzin wielodzietnych (oświadczenie) – 5 pkt.;
 • rodzic / opiekun z rodziny, w której żaden z nich nie pracuje – 3pkt.;
 • rodzic / opiekun z rodziny, w której jeden pracuje, a drugi chce wrócić na rynek pracy (zaświadczenie z zakładu pracy / umowa o pracę) – 2 pkt.;

ZAPISY w:

Żłobku Samorządowym w Działoszycach

Ul. Krakowska 5

Tel. 530 597 347

Pliki do pobrania:

Regulamin-rekrutacji.pdf Ulotka-zlobek.pdf Z-1-Formularz-zgloszeniowy.pdf Z-2-OSWIADCZENIE-a-udzialu-w-P.pdf Z-3-Oswiadczenie-uczestnika-projektu.pdf Z-4-Deklaracja-udzialu-w-P.pdf Z-6-Oswiadczenie-wielokrotnosc.pdf Z-7-Oswiadczenie-powrot-do-pracy.pdf Z-8-Oswiadczenie-poszukiwanie-pracy.pdf

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl