Otwarcie wyremontowanych pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w Dzierążni - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Otwarcie wyremontowanych pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w Dzierążni

28-02-2022

26 lutego 2022 roku nastąpiło oficjalne otwarcie wyremontowanych pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w Dzierążni, które znajdują się w budynku OSP w Dzierążni.

Pomieszczenia, które zajmuje obecnie KGW przeszło gruntowny remont oraz zostały wyposażone w najnowszy sprzęt gastronomiczny tak, by mieszkańcy Dzierążni  mieli miejsce do wspólnych spotkań, nie tylko kulinarnych.

Zakres prac obejmował rozbiórkę ścian działowych, demontaż istniejących instalacji i wykonanie nowych oraz remont posadzek ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach. Modernizacja pomieszczeń pozwoli na ich lepsze wykorzystanie, poprawę warunków użytkowych, a także da możliwość przeprowadzania warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych.

Na zaproszenie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich na uroczystości pojawili się wyjątkowi goście. Byli nimi m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Pan Stanisław Porada, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierążni Pani Anna Bajur, ksiądz Władysław Kutuś Proboszcz Parafii Dzierążnia, Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Dzierążni Pan Robert Helak, Prezes OSP z Dzierążni Pan Ryszard Kocerba , Skarbnik OSP w Dzierążni Pan Edward Helak, Naczelnik OSP Pan Michał Zając oraz Radny Rady Miejskiej Pan Piotr Paterek.

Po oficjalnym powitaniu gości przez Przewodniczącą Koła Panią Marię Paterek uroczystego poświęcenia lokalu dokonał ks. Władysław Kutuś  – proboszcz Parafii w Dzierążni. Następnie nadszedł czas na oficjalne przemówienia, podziękowania oraz zwiedzanie wyremontowanych pomieszczeń. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Dętej przy OSP w Dzierążni pod batutą  kapelmistrza Pana Roberta Helaka. Po części oficjalnej wszyscy goście biorący udział w wydarzeniu udali się na tradycyjny poczęstunek przygotowany przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzierążni.

Całkowity koszt remontu pomieszczeń wyniósł 98 248,22 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że na realizację inwestycji Gmina Działoszyce pozyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana była w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD PONIDZIE.

„Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierążni na czele z Panią Marią Paterek oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierążni na czele z Prezesem Panem Ryszardem Kocerbą serdecznie dziękują Panu Stanisławowi Poradzie Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce  za pomoc w adaptacji pomieszczeń na potrzeby Koła. Jednocześnie wyrażamy nadzieję na dalszą owocną współpracę, udział i wsparcie Pana Burmistrza w przedsięwzięciach przez nas podejmowanych”.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl