Umowa na realizację zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Umowa na realizację zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego

17-02-2022

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na realizację zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego- Program „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022.

Na podstawie podpisanych umów Gmina Działoszyce otrzymała środki w wysokości- „Opieka Wytchnieniowa”- 97 920,00 zł, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- 218 484,00 zł.

Środki te w całości pokrywają koszty realizacji zadań!

Program „Opieka Wytchnieniowa” jest wsparciem dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności przez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem im czasu na odpoczynek i regenerację.

 • Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest całkowicie bezpłatnie!
 • Usługi świadczone będą przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego.
 • Usługi będą świadczone przez 4 asystentów dla 10 osób dorosłych od miesiąca stycznia do grudnia 2022 roku.

To wspierający i przyjemny program, którego celem jest umożliwienie rodzinie i opiekunom odpoczynku i wytchnienia od roli opiekuńczej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” , to program, który polega na pomocy asystenta w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury, wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Programem objętych zostanie 8 mieszkańców Gminy Działoszyce, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

To szansa dla osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Choć jesteśmy niewielką Gminą, to zawsze możemy liczyć na rządowe wsparcie! DZIĘKUJEMY!


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl