Informacja o możliwości przekazania bezpłatnie ustabilizowanych osadów ściekowych z dodatkiem wapna - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Informacja o możliwości przekazania bezpłatnie ustabilizowanych osadów ściekowych z dodatkiem wapna

09-03-2022

Związek Międzygminny NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej, informuje o możliwości przekazania bezpłatnie ustabilizowanych osadów ściekowych z dodatkiem wapna wytwarzanych na Oczyszczalni Ścieków w Kazimierzy Wielkiej do nawożenia gleb.

Osady takie charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami nawozowymi, oraz spełniają surowe normy rozporządzenia zezwalającego na ich rolnicze stosowanie.

Ustabilizowane osady ściekowe wytwarzane na oczyszczalni są bezpieczne w stosowaniu co potwierdzają badania przeprowadzane przez Akredytowane Laboratorium Badawcze SGS Polska laboratorium w Pszczynie.

Przed zastosowaniem osadów ściekowych do nawożenia Związek Międzygminny NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej przeprowadza na własny koszt badania gleb i ustala dawki dla poszczególnych działek na których mają być stosowane osady.

Informacji o możliwościach wykorzystania ustabilizowanych osadów ściekowych udzielamy pod nr tel. (41) 3521801, (41) 35 22 041 wew. 212 lub wew. 217.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl