Spotkanie z pracownikiem ZUS - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Spotkanie z pracownikiem ZUS

09-03-2022

ZAPRASZAMY na spotkanie z pracownikiem ZUS w dniu 17.03.2022r. na Sali Ślubów w UMiG Działoszyce o godz. 09.00-13.00.

500+:

  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. Paszport;
  • Telefon komórkowy;
  • Twój adres MAIL;
  • Numer rachunku bankowego na który przekażemy świadczenie;
  • Pesele dzieci;

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY – NIEZBĘDNE DOKUMENTY I DANE:

  • Dane dziecka/dzieci  na które wnioskujesz o Rodzinny kapitał opiekuńczy
  • Akt urodzenia dziecka jeśli dziecko nie ma nadanego nr PESEL + tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia na język polski
  • Dane najstarszego dziecka w rodzinie
  • Swój nr telefonu
  • Swój adres e-mail
  • Nr rachunku bankowego  ( w przypadku zagranicznego rachunku dodatkowo: nazwa banku, międzynarodowy identyfikator banku (BIC, SWIFT)
  • Dane współmałżonka/ drugiego rodzica
  • Dane ojca najstarszego dziecka w rodzinie
  • Jeśli Ty lub współmałżonek/drugi rodzic pracujesz bądź prowadzisz działalność w Państwach UE/EFTA  konieczne będzie podanie daty zatrudnienia/prowadzenia działalności.
  • Jeśli jesteś osobą, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka i przyjęła je na wychowanie  dołącz do wniosku  zaświadczenie sądu opiekuńczego albo adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka.

  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
  • Aplikacja door to door
  • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
  • Program Czyste powietrze
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl