Spotkanie z pracownikiem ZUS - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Spotkanie z pracownikiem ZUS

08-04-2022

ZAPRASZAMY na spotkanie z pracownikiem ZUS w dniu 14.04.2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach w godzinach 09.00-13.00.

Na spotkanie z pracownikiem ZUS zabierz:

500+

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. Paszport;
 • Telefon komórkowy;
 • Twój adres MAIL;
 • Numer rachunku bankowego na który przekażemy świadczenie;
 • Pesele dzieci;

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY – NIEZBĘDNE DOKUMENTY I DANE

 • Dane dziecka/dzieci  na które wnioskujesz o Rodzinny kapitał opiekuńczy
 • Akt urodzenia dziecka jeśli dziecko nie ma nadanego nr PESEL + tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia na język polski
 • Dane najstarszego dziecka w rodzinie
 • Swój nr telefonu
 • Swój adres e-mail
 • Nr rachunku bankowego  ( w przypadku zagranicznego rachunku dodatkowo: nazwa banku, międzynarodowy identyfikator banku (BIC, SWIFT)
 • Dane współmałżonka/ drugiego rodzica
 • Dane ojca najstarszego dziecka w rodzinie
 • Jeśli Ty lub współmałżonek/drugi rodzic pracujesz bądź prowadzisz działalność w Państwach UE/EFTA  konieczne będzie podanie daty zatrudnienia/prowadzenia działalności.
 • Jeśli jesteś osobą, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka i przyjęła je na wychowanie  dołącz do wniosku  zaświadczenie sądu opiekuńczego albo adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka.

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl