Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest

28-04-2022

W dniu 28.04.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Działoszyce, na dofinansowanie zadania: ,,Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest”.

Kwota dofinansowania wynosi 19 503,41 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset trzy złote czterdzieści jeden groszy).

Na kwotę dotacji składają się:

 1. ­ Środki WFOŚiGW w Kielcach – 9 751,,71 zł tj. – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania,
 2. ­ Środki NFOŚiGW w Warszawie – 9 751,70 zł tj. – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl