Poprawę efektywności energetycznej budynków- remiza w miejscowości Marianów i Kujawki - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Poprawę efektywności energetycznej budynków- remiza w miejscowości Marianów i Kujawki

12-05-2022

W ostatnich dniach podpisaliśmy kolejne dwie umowy na „Poprawę efektywności energetycznej budynków- remiza w miejscowości Marianów i Kujawki”.

Przedmiotem projektu jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce.

Zakres modernizacji będzie obejmował:

 • wymianę źródeł ciepła;
 • ocieplenie przegród;
 • modernizację c.w.u.
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • montaż systemu zarządzania energią;
 • montaż ogniw fotowoltaicznych.

Dofinansowanie w obu przypadkach wynosi aż 85%!

 • Remiza w Marianowie- koszt całkowity to: 681 000,00zł a dofinansowanie wynosi: 640 532,37 zł.
 • Remiza w Kujawkach- koszt całkowity to: 523 067,30 a dofinansowanie wynosi: 639 946,54 zł.

Dzięki realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energię cieplną zużywaną na cele grzewcze, poprawi się efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wzrośnie komfort ich użytkowania. Poprawi się standard świadczenia usług edukacyjnych i społecznych. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego, osiągnięty zostanie efekt ekologiczny – ograniczone zostanie zużycie surowców konwencjonalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza i efekt cieplarniany.

KROK ZA KROKIEM- IDZIEMY PO LEPSZE JUTRO!


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl