Kolejne dofinansowania dla Gminy Działoszyce - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Kolejne dofinansowania dla Gminy Działoszyce

13-06-2022

Jedno z największych dofinansowań dla Gminy Działoszyce!

Kolejne rządowe pieniądze trafiły do Naszej Gminy a w dniu wczorajszym oficjalnie zostały wręczone przez Posła na Sejm RP Wiceministra Spraw Zagranicznych Pana Piotra Wawrzyka.

30 maja Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Fundusz przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy warunków życia mieszkańców i realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki rządowym środkom będzie możliwa realizacja następujących zadań:

 • 4 740 500zł na Budowę i modernizacje dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce- łącznie 6,04km. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców, umożliwi poprawę warunków ruchu, komfortu jazdy, estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • 8 910 000zł na Rewitalizację Miasta Działoszyce-Etap 3. Zakres obejmował będzie m.in. Przebudowę ul. Ogrodowej z wykonaniem łącznika do ulicy Stawisko; wykonanie elewacji z remontami dachów z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych; wykonanie elewacji na budynku UMiG Działoszyce; przebudowa ul. Skalbmierskiej; zagospodarowanie placu przy ul. Moniuszki z przebudowa dojścia do ul. Pińczowskiej oraz budowa parkingu; przebudowę parku w centrum Działoszyc; remont w Szkole Podstawowej w Działoszycach; urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym na ul. Krakowskiej; budowę parku wypoczynkowo-spacerowego w Działoszycach.

Symboliczny czek został przekazany na ręce Pana Burmistrza Stanisława Porady w obecności zaproszonych gości- Radnych Rady Miejskiej. Dziękujemy Panu Wiceministrowi za ogromne zaangażowanie i nieocenioną pomoc przy aplikowaniu o rządowe wsparcie a tym samym za szczerą troskę o inwestycje realizowane na terenie Gminy Działoszyce. Mamy nadzieje, że za jakiś czas spotkamy się, by obejrzeć zakończone inwestycje wykonane dzięki tym dotacją.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl