Kompleksowa Cyfryzacja usług komunalnych - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Kompleksowa Cyfryzacja usług komunalnych

18-08-2022

Szanowni Państwo!

Związek Międzygminny NIDZICA z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej jako PIERWSZY W POLSCE podpisał dziś umowę na zadanie pn.: „Kompleksowa Cyfryzacja usług komunalnych zapobiegająca i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych” współfinansowanego ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z firmą AIUT-HSB-KB-Partner z siedzibą w Gliwicach.

Głównym celem projektu realizowanego przez Związek Międzygminny NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników poprzez dystans społeczny i eliminację obsługi bezpośredniej oraz sprawniejsza obsługa: szczególnie pomocna dla osób niepełnosprawnych, w czasie lockdownu i kwarantanny. By zrealizować cel należy wdrożyć system stacjonarnego zdalnego odczytu zużycia wody na CAŁYM OBSZARZE Związku Międzygminnego NIDZICA oraz wdrożyć zintegrowany system informatyczny.

Beneficjentami Projektu są mieszkańcy z terenu funkcjonowania Związku Międzygminnego NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej obejmujący teren gmin: Kazimierza Wielka, Działoszyce, Skalbmierz, Słaboszów.

To będzie nowoczesny i niezawodny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych.

Ogromna inwestycja przed nami, czekamy na realizację.  SERDECZNIE GRATULUJEMY!


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl