Przebudową i rozbudową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Przebudową i rozbudową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

12-08-2022

KOLEJNY SUKCES GMINY DZIAŁOSZYCE!

Wczoraj to był dobry dzień dla Nas! Zaczynamy nową inwestycję, rozpoczynamy NOWY etap!

Pan Burmistrz wraz z Panią Skarbnik Miasta i Gminy Działoszyce podpisali umowę na wykonanie prac związanych z „Przebudową i rozbudową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w systemie zaprojektuj i wybuduj” z firmą HYDROCOMPLEX z Buska-Zdroju!

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmować będzie utwardzenie terenu wraz z podłączeniem mediów, budowę budynku administracyjno- socjalnego oraz garażu, przebudowę istniejącego budynku magazynowego na potrzeby funkcjonowania PSZOK, oświetlenie i ogrodzenie placu, monitoring, zakup maszyn tj: ŚMIECIARKA, CIĄGNIK Z WYPOSAŻENIEM, myjnia dla pojazdów, waga samochodowa, kontenery na odpady, kontenery wyposażone w prasę do zgniatania odpadów, wyposażenie obiektu.

Wartość zadania opiewa na kwotę 4 970 000,00 zł.

Przypomnijmy, iż na ten cel udało Nam się otrzymać 4 miliony 702 tysiące 500 złotych z Naboru Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu #PolskiŁad.

To kolejne potwierdzenie, że współpraca samorządu Gminy Działoszyce z administracją rządową przynosi wymierne dla Mieszkańców efekty, efekty ciężkiej pracy w zakresie potrzeb mieszkańców

To inwestycja, która jest ważnym elementem spójnej, uporządkowanej gospodarki odpadami komunalnymi.

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY tym, bez których współpracy, wsparcia i wspólnego dążenia do celu, realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa: Mateusz Morawiecki, Dr hab. Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, poseł na Sejm RP Bartłomiej Dorywalski.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl