Przebudowa magistrali wodociągowej - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Przebudowa magistrali wodociągowej

02-08-2022

Razem z Prezesem Związku Międzygminnego NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej Panem Andrzejem Bydłoszem, Pan Burmistrz Stanisław Porada  odwiedził plac budowy przy ul. Skalbmierskiej w Działoszycach dotyczący następnego etapu przebudowy magistrali wodociągowej.

Prace postępują w błyskawicznym tempie i powinny zakończyć się do końca sierpnia br.

Budowa sieci będzie wiązała się z pewnymi uciążliwościami dla mieszkańców, związanymi z pracami na drogach oraz chwilowymi przerwami w dostarczaniu wody.

Jednak po niedogodnościach mieszkańcy odczują znaczną poprawę, nowa magistrala zmniejszy występowanie awarii na sieci wodociągowej i przerwy w dostawie wody dla mieszkańców gminy oraz doprowadzi wodę w najlepszej jakości.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl