Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Działoszyce- Etap I - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Działoszyce- Etap I

15-11-2022

Wczoraj podpisaliśmy umowę na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Działoszyce- Etap I” z firmą EKOKANWOD z Nowego Korczyna, która została wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez nasz Urząd.

Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres robót obejmuje:

-kanalizację sanitarna grawitacyjną około 538m.;

-kanalizację sanitarną tłoczoną około 1700m.;

-przepompownie sieciową;

-przepompownie przydomowe;

-studzienki kanalizacyjne;

-przyłącza grawitacyjne;

-podłączenia do sieci kanalizacyjnej;

-odtworzenie i rekultywacja terenu po wykonanych robotach budowlanych.

Szczególnie na ten cel w grudniu 2020 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości: 1 879 178,00 zł!

Celem projektu jest poprawa i ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb a w konsekwencji do poprawy stanu środowiska naturalnego i rozwoju społeczno-gospodarczego.

To inwestycja, która jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców Naszej Gminy.  Mieszkańcy w końcu w cywilizowany sposób będą mogli odprowadzać ścieki. To kolejny dowód na to, że stawiamy w Naszej Gminie na rozwój a w szczególności dbamy o zdrowie i dobro mieszkańców.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl