Informacja o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Informacja o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych

04-11-2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236 z dnia 2022.11.02) Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce informuje, iż Gmina Działoszyce PRZYSTĘPUJE do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

W ramach zakupu preferencyjnego ustalono możliwe do zakupienia ilości paliwa dla jednego gospodarstwa domowego: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023r.

Gmina sprzedaje paliwo stałe – WĘGIEL w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto. (do ceny nie jest wliczony koszt transportu).

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, informacje dodatkowe pod numerem tel. 41 3526 010 wew. 27 lub 33.

Gmina nie posiada informacji o kraju pochodzenia węgla.

Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o:

– cenie za zamówiony asortyment;

– terminie i sposobie dokonania wpłaty za zamówienie.

Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla w punkcie wskazanym na terenie Gminy.

Wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stalego.doc Wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stalego.pdf

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl