Kolejny etap "Kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce". - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Kolejny etap „Kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce”.

20-01-2023

Rusza kolejny etap „Kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce”.

Dzisiaj, Pan Burmistrz Stanisław Porada wspólnie z Panią Skarbnik Miasta i Gminy Agnieszką Makowską-Rams podpisana została umowa z firmą Elektron-tech Michał Goński na zadanie pn.: „Monitoring miasta Działoszyce”.

Koszt inwestycji to: 121 833,86 zł.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się dostawę, montaż oraz wykonanie monitoringu miasta Działoszyce w rejonie ulic Krasickiego, Pińczowskiej, Placu Partyzantów, Skalbmierskiej, Ogrodowej, Kościuszki.

Do zakresu opracowania należy:

 • Montaż osprzętu monitoringu wizyjnego (w technologii bezprzewodowej sieci kratowej o topologii siatki mesh);
 • Połączenie z istniejącą siecią w serwerowni budynku UMiG w Działoszycach;
 • Wykonanie zasilania 230V projektowanych szafek zasilająco-sterujących z napowietrznej linii nN.

Punktem zbiorczym monitoringu będzie serwerowania w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Dobrze zaprojektowany i sprawnie działający system może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa obywateli, oddziaływać prewencyjnie , przeciwdziałać aktom wandalizmu, zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom. Obserwacja oraz rejestrowanie obrazu zdarzeń w otwartej przestrzeni publicznej nie może jednak naruszać podstawowych praw obywatelskich.

Inwestujemy w monitoring, ponieważ przyniesie on realne korzyści. Mieszkańcy będą czuli się bezpieczniej a także policja skorzysta z rejestrowanego przez nas obrazu.

Wykonawca startuje już niebawem.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl