Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Działoszyce - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Działoszyce

02-01-2023

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach informuje, że w dniu dzisiejszym miało miejsce podpisanie umowy w siedzibie firmy, między Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp.z.o.o. w Promniku a Gminą Działoszyce na zadanie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Działoszyce”.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Działoszyce (w tym PSZOK) w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Mimo rosnących cen produktów i usług, w 2023 roku utrzymana zostaje taka sama stawka za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych jak w roku 2022 czyli 26zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku braku kompostownika oraz 25zł miesięcznie od mieszkańca przy samodzielnym kompostowaniu bioodpadów.

To niesamowicie ważne i dobre wieści.

Nowy, 2023 rok zapowiada się bardzo miło.

Przypominamy również o ustawowym obowiązku segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl