II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w WOLICY dz. nr 86. - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w WOLICY dz. nr 86.

29-03-2023

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w WOLICY dz. nr 86.

Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w obrębie Wolica, oznaczona w

ewidencji gruntów jako działka numer 86 o powierzchni 1,6900 ha, klasoużytki: inne tereny

zabudowane (Bi), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz, Lz-RIVa), pastwiska trwałe (PsV),

grunty orne (RIIIa, IVa), sady na gruntach ornych (S-RIIIa). Dla nieruchomości prowadzona jest

księga wieczysta nr KI1P/00026589/1.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, zabudowana parterowym budynkiem nieczynnej

szkoły wraz z mieszkaniem oraz budynkiem gospodarczym, z poddaszem użytkowym,

podpiwniczonym. Teren słabo zagospodarowany, nieuporządkowany, częściowo ogrodzony,

porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą, zakrzaczony, zadrzewiony. Dojścia gruntowe.

Na zapleczu teren o charakterze rolniczym. Przez nieruchomość przebiegają napowietrzne linie

sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej wraz z posadowionymi słupami betonowymi

oraz podziemne linie sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej. Dziaka

wyżynna, o kształcie wieloboku zbliżonym do trapezu. Dojazd drogą powiatową o nawierzchni

asfaltowej, następnie droga wewnętrzna o nawierzchni utwardzonej. Użytki gruntowe: inne

tereny zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty zadrzewione i zakrzewione na

gruntach ornych klasy IVa, pastwiska trwałe klasy V, grunty orne klas IIIa i IVa, sady na gruntach

ornych klasy IIIa.. Księga wieczysta nr: KI1P/00026589/1. Działka nie jest objęta planem

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Działoszyce działka położona jest w obszarze

oznaczonym jako strefa koncentracji usług publicznych i komercyjnych oraz produkcji i

rzemiosła.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ dnia 28 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach o godz. 10:00

Cena wywoławcza wynosi 💸119 700,00 zł (słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy siedemset).

Wysokość wadium: 11 970,00 zł ( słownie złotych: jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt).

Wszystkie informacje znajdują się pod podanym linkiem: http://www.dzialoszyce.eobip.pl/bip_dzialoszyce/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=741&news_id=3027&layout=1&page=text (link otwiera się w nowej katcie).


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl