Alternatywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach wiejskich - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Alternatywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach wiejskich

18-04-2023

Stanisław Porada Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce uczestniczył dziś w bardzo ciekawej konferencji pt.: „Alternatywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach wiejskich” , która odbyła się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Celem konferencji było przedstawienie lokalnym władzom różnych rozwiązań dotyczących oczyszczalnia ścieków w obiektach obsługujących do 2 tys. mieszkańców. Jedną z takich technologii są Pasywne Systemy Oczyszczania Ścieków typu Constructed Wetland.

podczas konferencji zaprezentowane zostały teoretyczne oraz praktyczne przykłady takich realizacji projektów.

Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie z Panią Małgorzatą Sikora – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dziękujemy za przekazanie ważnych informacji na temat pozyskania finansowania na inwestycje związane z gospodarką ściekową.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl