Wizyta Wojewody Świętokrzyskiego w Gminie Działoszyce - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Wizyta Wojewody Świętokrzyskiego w Gminie Działoszyce

18-04-2023

Dzisiaj, 18 kwietnia 2023 roku w Naszej Gminie gościł Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Razem z Burmistrzem MiG Działoszyce, Radnymi Rady Miejskiej oraz pracownikami odwiedziliśmy kilka trwających inwestycji .

Rozpoczęliśmy od spotkania na placu przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Stępocicach.

Zakres prac jest niesamowicie szeroki ale wszystko idzie zgodnie z planem i ku lepszemu!

Następnie odbyła się wizytacja inwestycji realizowanych w mieście Działoszyce oraz całej gminie a mianowicie:

 • Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie Synagogi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego tego zabytku;
 • Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie rzeki Jakubówki;
 • Budowa obiektów małej architektury oraz remont ogrodzenia przy przedszkolu na ul. Krakowskiej;
 • Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem;
 • Przebudowa i remont Remizy OSP w Pierocicach.

Wszystkie inwestycje idą pełną parą.

Ten dynamiczny rozwój to zasługa bardzo dobrej współpracy samorządu i rządu.

Podczas rozmów miała miejsce wymiana opinii i poglądów, omawialiśmy także dalsze plany rozwojowe dla Gminy Działoszyce.

Pozyskujemy rekordowe środki dla Naszej Gminy.

Inwestycje widać na każdym kroku. Dzieje się naprawdę bardzo dużo.

Dziękujemy Panu Wojewodzie za wizytę, za bardzo dobrą współpracę i troskę o dobro mieszkańców.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl