Informacja o ograniczeniu działania Urzędu - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Informacja o ograniczeniu działania Urzędu

W związku z wejściem w życie nowelizacji  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia okresowych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach jedynie w sprawach pilnych.

W sprawach bieżących prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

telefonicznie – numery telefonów: 41 35 26 010, 41 35 26 005, 41 35 26 047,

za pomocą poczty elektronicznej: główny e-mail gmina@dzialoszyce.pl,

za pomocą skrzynki na ePUAP: /3928lavgyg/SkrytkaESP,

drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce.

Wpłaty należności można dokonywać przelewem na rachunki bankowe:

25 85910007 0130 0000 0013 0002 podatki, opłata skarbowa, czynsze i inne;

68 85910007 0130 0830 0013 0092 wyłącznie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl