Informacja o zakresie działalności Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach – tekst do odczytu maszynowego - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach – tekst do odczytu maszynowego

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi Burmistrz Miasta i Gminy Pan Stanisław Porada.

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach zajmuje się m.in.:

 • ­sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów,
 • ­sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców: dokonywaniem wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • ­sprawami z zakresu stanu cywilnego: m.in. udzielaniem ślubów cywilnych, rejestracją zgonów, wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego,
 • ­sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działek, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji,
 • ­sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku od nieruchomości oraz rolnego,
 • ­sprawami z zakresu promocji: m.in. bieżącym informowaniem mieszkańców o sprawach miasta i gminy, organizacją wydarzeń i uroczystości, prowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami,
 • w zakresie polityki społecznej: m.in. szeroko rozumianą oświatą, nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Działoszyce, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych,
 • ­sprawami lokalowymi: m.in. najmem lokali komunalnych,
 • ­sprawami profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie: m.in. w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej, prawnej i interwencyjnej, w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie,
 • ­wydawaniem pozwoleń na usuwaniem drzew i krzewów,
 • ­usługami komunalnymi i ochroną środowiska: m.in. gospodarką odpadową, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opieką nad zwierzętami,
 • ­sprawami z zakresu inwestycji, utrzymania dróg, ich oświetlenia,
 • ­sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • ­sprawami dot. organizacji pracy Rady Miejskiej w Działoszycach.

Jak się skontaktować z Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach

 • ­telefonicznie – 41 35 26 010 lub 41 35 26 005,
 • ­faxem – 41 35 26 900.
 • ­listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28 – 440 Działoszyce
 • ­za pomocą poczty elektronicznej: gmina@dzialoszyce.pl,
 • ­za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP.gov.pl: /3928lavgyg/SkrytkaESP,
 • ­osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach.

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • ­napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28 – 440 Działoszyce lub wrzucić go do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem,
 • ­wysłać e-maila na adres: gmina@dzialoszyce.pl,
 • ­skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 41 35 26 010 lub 41 35 26 005.

Wszystkie informacje o gminie możesz znaleźć na stronach internetowych: www.dzialoszyce.plwww.dzialoszyce.eobip.pl

Pliki do pobrania:

Informacja_o_zakresie_dzialalnosci_Urzedu_tekst_do_odczytu_maszynowego.pdf Informacja_o_zakresie_dzialalnosci_Urzedu_tekst_do_odczytu_maszynowego.docx

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl