O Gminie - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

O Gminie

Miasto i Gmina Działoszyce położona jest w południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie pińczowskim i ma powierzchnię 105,66km².W skład gminy Działoszyce wchodzi miasto Działoszyce oraz 36 sołectw:

 • Biedrzykowice
 • Bronocice
 • Bronów
 • Chmielów
 • Dębiany
 • Dębowiec
 • Dziekanowice
 • Dziewięczyce
 • Dzierążnia
 • Gaik
 • Iżykowice
 • Jakubowice
 • Januszowice
 • Jastrzębniki
 • Ksawerów
 • Kujawki
 • Kwaszyn
 • Lipówka
 • Marianów
 • Niewiatrowice
 • Opatkowice
 • Pierocice
 • Podrózie
 • Sancygniów
 • Stępocice
 • Sudół
 • Sypów
 • Szczotkowice
 • Szyszczyce
 • Świerczyna
 • Teodorów
 • Wola Knyszyńska
 • Wolica
 • Wymysłów
 • Zagaje Dębiańskie
 • Zagórze

Funkcję gminnego ośrodka administracyjno-usługowego spełnia położone na południu gminy miasto Działoszyce – ośrodek usługowy i gospodarczy. Miasto posiada starą metrykę lokacyjną, bowiem prawa miejskie uzyskało w 1409 r.

Gmina Działoszyce jest w dużej mierze obszarem rolniczym. Ponad 78% terenów stanowią użytki rolne, a ok. 14% użytki leśne. Dominujące gleby to brunatne i czarnoziemy o dużej urodzajności. Obszar ten wchodzi w skład makroregionu Niecki Nidziańskiej stanowiącej rozległe obniżenie pomiędzy Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, a Wyżyną Kielecko-Sandomierską, co wpływa na jej ciekawy, pagórkowaty charakter.Ze względu na duże walory przyrodniczo-krajobrazowe Miasto i Gmina Działoszyce została w całości objęta prawną ochroną przyrody.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl