Pozostałe dotacje - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Pozostałe dotacje

Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem

Czas trwania: 2021-2024

Finansowanie projektu: Projekt w trakcie realizacji, dofinansowanie obejmuje remont/budowę/przebudowę wskazanych obiektów, koszty późniejszej eksploatacji leżą po stronie UG.

Koszt projektu:

 • 4 992 002,00 – wydatki ogółem
 • 474 2401,90- dofinansowanie
 • 249600,10 – wkład własny

Budowa  kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Działoszyce – Etap I

Czas trwania: 2022-2024

Finansowanie projektu: Projekt w trakcie realizacji, dofinansowanie obejmuje remont/budowę/przebudowę wskazanych obiektów, koszty późniejszej eksploatacji leżą po stronie UG.

Koszt projektu:

 • 1 822 893,00 – wydatki ogółem – 100% dofinansowania (subwencja)

Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – Etap II

Czas trwania: 2017-2023

Finansowanie projektu: Projekt w trakcie realizacji, dofinansowanie obejmuje remont/budowę/przebudowę wskazanych obiektów, koszty późniejszej eksploatacji leżą po stronie UG.

Koszt projektu:

 • 5 259 114,25 – wydatki ogółem
 • 2 941 460,32- dofinansowanie
 • 2 317 653,93 – wkład własny

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (remizy – świetlice) na terenie gminy Działoszyce RPSW.03.03.00-26-0089/20-00

Czas trwania: 2020-2023

Finansowanie projektu: Projekt w trakcie realizacji, dofinansowanie obejmuje remont/budowę/przebudowę wskazanych obiektów, koszty późniejszej eksploatacji leżą po stronie UG.

Koszt projektu:

 • 3 900 000,00 – koszt ogólny
 • 3 315 000,00 – dofinansowanie
 • 585 000,00 – wkład własny

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (budynki OSP) na terenie gminy Działoszyce  RPSW/03.03.00-26-0087/20-00

Czas trwania: 2020-2023

Finansowanie projektu: Projekt w trakcie realizacji, dofinansowanie obejmuje remont/budowę/przebudowę wskazanych obiektów, koszty późniejszej eksploatacji leżą po stronie UG.

Koszt projektu:

 • 3 750 000,00 – wydatki ogólne
 • 3 187 500,00 – dofinansowanie
 • 562 500,00 – wkład własny

Departament Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości – wniosek o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości

Czas trwania: 2022

Finansowanie projektu: Projekt zakończony.

Koszt projektu:

 • 45000,00 kwota dofinansowania 4437,92 wkład własny


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl