Program Czyste Powietrze - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Program Czyste Powietrze

W Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach działa punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Został on utworzony na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w budynku ,,A” pokój nr 7 i czynny jest w dniach:

poniedziałek – wtorek – środa w godzinach 08:00-10:00

czwartek- piątek w godzinach 13:00-15:00

Pracownik tutejszego urzędu pomaga w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, a także przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

W Programie Czyste Powietrze dofinansowywane są przedsięwzięcia takie jak: wymiana źródła ciepła, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna, ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie nieprzekraczającym 135 000 zł rocznie.

Więcej informacji pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl (link otwiera się w nowej karcie)

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:142
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć55
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji1276497,61

Do pobrania:

CO-zrobic-aby-placic-mniej-za-ogrzewanie-domu_17.03.2023-r_.docx Grafiki_-korzysci_marzec2023.pptx

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl