Bajkowy Żłobek w Działoszycach - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Bajkowy Żłobek w Działoszycach

 • 13-07-2021

Projekt pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka dziecięcego. Trwałość zostanie zachowana przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji Projektu

Główne działania w projekcie pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”:

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 o 10 miejsc w miejscowości Działoszyce, ul. Krasickiego 3, co umożliwi rodzicom dzieci do lat 3 utrzymanie zatrudnienia, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim oraz zwiększenie poziomu aktywności zawodowej w poszukiwaniu pracy i podjęciu zatrudnienia.

Projekt pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” realizowany jest przez Gminę Działoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00Działania: RPSW.08.01.00 „Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego”poddziałania 8.1.1 „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3″, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.08.01.01-26-0018/20-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 850 290,19 zł (co stanowi 84,90 % wartości Projektu)
WKŁAD WŁASNY: 151 200,00 zł (co stanowi 15,10 % wartości Projektu).

OGŁOSZENIA

20 grudnia 2021 r.

Bajkowy Żłobek w Działoszycach” – rekrutacja na wolne miejsca

Drogi rodzicu !

Informujemy, iż w roku 2022 trwa rekrutacja na wolne miejsca w „Bajkowym Żłobku w Działoszycach”

Zapewnimy dzieciom w żłobku możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bogata i atrakcyjna oferta opiekuńcza w nowoczesnym budynku wybudowanym z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „maluch+” w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 będzie przyczyniać się do chętnego oddawania dzieci pod naszą opiekę.

W ramach projektu zapewniamy:

 • Profesjonalną opiekę (Opiekę nad 15 dziećmi sprawować będą 2 opiekunki (1 opiekun = max. 8 dzieci);
 • Udział m.in. w zajęciach z j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia z logopedą;
 • 10 godzinną dziennie opiekę nad dzieckiem co umożliwi rodzicom spokojną drogę do/z pracy lub jej poszukiwanie;
 • Profesjonalnie wyposażony Plac Zabaw;
 • Nowocześnie wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne salem.in. w niezbędne zestawy mebli, przewijaki, dywany, pufy, sprzęt RTV (m.in. laptop, tablicę interaktywną, projektor, aparat, sprzęt grający), sprzęt AGD, klimatyzator, itp.;
 • Art. higieniczne, art. pielęgnacyjne;
 • Rodzice opłacają czesne, wyżywienie.

DO PROJEKTU BĘDZIEMY REKRUTOWAĆ RODZICÓW/OPIEKUNÓW, Z KTÓRYCH PRZYNAJMNIEJ JEDEN:

 • jest osobą pracującą sprawującą opiekę nad dzieckiem do lat 3 -jest osobą pracującą przebywającą na urlopie wychowawczym,
 • jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo i chce podjąć aktywność na rynku pracy.

KRYTERIUM OBOWIĄZKOWE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 • osoby pracujące, pozostające na urlopie macierzyńskim/rodzic/wychowawczym (zaświadczenie z zakładu pracy/umowa o pracę, oświadczenie uczestnika), osoby  niepracujące (zaświadczenie z PUP / oświadczenie UP) – osoby fizyczne z terenu woj. świętokrzyskiego,
 • zamieszkujące na terenie Gminy Działoszyce w woj. Świętokrzyskim.

KRYTERIUM DODATKOWE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓWPRAWNYCH:

 • rodzic / opiekun dzieci z niepełnosprawnością (orzeczenie o niepełnosprawności) – 7 pkt.;
 • rodzic / opiekun samotnie wychowujący dziecko (oświadczenie/ wyrok alimentacyjny ) – 5 pkt;
 • osoby z rodzin wielodzietnych (oświadczenie) – 5 pkt.;
 • rodzic / opiekun z rodziny, w której żaden z nich nie pracuje – 3pkt.;
 • rodzic / opiekun z rodziny, w której jeden pracuje, a drugi chce wrócić na rynek pracy (zaświadczenie z zakładu pracy / umowa o pracę) – 2 pkt.;

ZAPISY w:

Żłobku Samorządowym w Działoszycach

Ul. Krakowska 5

Tel. 530 597 347

Do pobrania:

Regulamin-organizacyjny.pdf Regulamin-Rekrutacji-Zlobek.pdf Ulotka-zlobek.pdf Z-1-Formularz-zgloszeniowy.pdf Z-2-OSWIADCZENIE-a-udzialu-w-P.pdf Z-3-Oswiadczenie-uczestnika-projektu.pdf Z-4-Deklaracja-udzialu-w-P.pdf Z-5-Decyzja-kwalifikacyjna.pdf Z-6-Oswiadczenie-wielokrotnosc.pdf Z-7-Oswiadczenie-powrot-do-pracy.pdf Z-8-Oswiadczenie-poszukiwanie-pracy.pdf Zarzadzenie-31.08.2022-r.pdf

Zapytanie ofertowe – 30.05.2023 r.Zorganizowanie 2 pikników rodzinnych dla ok. 15 dzieci z rodzicami na potrzeby projektu pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”

Zapytanie-ofertowe-30.05.2023.docx SOPZ-Zalacznik-nr-1.docx

Zapytanie ofertowe – 28.02.2023 r.

Dostawa sprzętu do Żłobka Samorządowego w Działoszycach dla potrzeb projektu pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”

Link do strony BIP (link otwiera się w nowej karcie)Zapytanie ofertowe – 06.10.2022 r.

Dostawa artykułów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz środków czystości i dezynfekcji do sal do Żłobka Samorządowego w Działoszycach dla potrzeb projektu pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”

Zapytanie-ofertowe.doc zalacznik-nr-2-wzor-umowy.docx zalacznik-nr-1-Formularz_oferty.doc Zalacznik-nr-3-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-zamowienia.doc

Zapytanie ofertowe – 24.06.2022 r.

Dostawa sprzętu i urządzeń do Żłobka Samorządowego w Działoszycach dla potrzeb projektu pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”

Link do zapytania na stronie BIP (link otwiera się w nowej karcie)


Zapytanie ofertowe – 16.08.2022 r.

Zatrudnienie nauczyciela/specjalisty prowadzącego zajęcia grupowe z muzykoterapii w Żłobku Samorządowym w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn.: „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”.

ZAPYTANIE-OFERTOWE-dot.-zajec-z-muzykoterapii.zip

Zapytanie ofertowe – 12.09.2022 r.

Dostawa sprzętu i urządzeń do Żłobka Samorządowego w Działoszycach dla potrzeb projektu pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”

Link do zapytania na stronie BIP (link otwiera się w nowej karcie)


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl