Mobilny Urzędnik - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Mobilny Urzędnik

 • 13-07-2021
Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: ”Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”

W Urzędzie Miasta i Gminy testowana jest usługa „Mobilny urzędnik” polegająca na obsłudze klientów poza siedzibą urzędu.

Usługa ta jest skierowana do mieszkańców Gminy Działoszyce o szczególnych potrzebach:

 • ­ osób w wieku 65+,
 • ­ osób zależnych 15+,
 • ­ opiekunów faktycznych osób zależnych,
 • ­ opiekunów z pieczy zastępczej,
 • ­ osób z niepełnosprawnościami.

Kto może skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika

Uprawnionymi do korzystania z usługi Mobilny Urzędnik usługą, są mieszkańcy Gminy Działoszyce:

 • ­osoby o specjalnych potrzebach, które z powodu wieku lub deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniu społecznemu i obywatelskiemu,
 • osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie osłabione chorobami z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwością poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,
 • osoby starsze, zależne (15+), bądź osoby, które z powodu niepełnosprawności ruchowej lub starszego wieku mają problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce.

Chęć skorzystania z obsługi „Mobilnego Urzędnika” należy zgłaszać pod nr telefonu 41 35 26 010 w. 32


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl