Przedszkole Marzeń w Działoszycach - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Przedszkole Marzeń w Działoszycach

 • 13-07-2021

Projekt pn. „Przedszkole Marzeń w Działoszycach”.

Celem głównym projektu jest wygenerowanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w NOWYM ośrodku wychowania przedszkolnego (OWP) i rozszerzenie oferty OWP o realizację dodatkowych zajęć wspierających w zakresie stwierdzonych deficytów z zajęć specjalistycznych, stymulujących rozwój psychoruchowy oraz zajęć z kompetencji kluczowych dla 24 dzieci (14 dziewczynek, 10 chłopców) w wieku 3-6 lat wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów z Gminy Działoszyce z obszarów OSI (tereny wiejskie) o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej wraz z adaptacją pomieszczeń i doposażeniem placówki w odpowiedni sprzęt w okresie od 01.05.2021-30.04.2022 r.

Projekt będzie realizowany przez okres 12 m-cy.

DZIAŁANIA: W ramach Projektu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z deficytów z POZA PODSTAWY PROGRAMOWEJ dla 24 dzieci

 • ­zajęcia specjalistyczne – zajęcia logopedyczne;
 • ­zajęcia stymulujące rozwój ruchowy – gimnastyka korekcyjna;
 • ­zajęcia z kompetencji kluczowych w zakresie nauki języka obcego (język hiszpański) dla chętnych dzieci uczęszczających do przedszkola, które uwzględniać będą ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości psychofizyczne.

Grupę Docelową stanowią 24 dzieci planowanych do przyjęcia w wieku 3-6 lat w roku szkolnym 2021/2022.

Kwota dofinansowania: 392.071,25 zł (KWOTA RYCZAŁTOWA). WKŁAD WŁASNY: 87.360,00 zł (18,22 %). CROSS-FINACING: 26.000,00 zł (5,42 % wartości Projektu).

Grupę Docelową stanowią dzieci z obszaru Gminy Działoszyce w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

W ramach projektu zapewnione / zakupione będzie:

 • zakup nowoczesnego wyposażenia do OWP np. magiczna ściana na kółkach, podłoga interaktywna.
 • zakupu wyposażenia placu zabaw np. zakup ścianki wspinaczkowej;
 • organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci np. do Kielc, Bałtowa.
 • zapewnienie pomocy dydaktycznych do zajęć np. zabawki wielofunkcyjne, karty pracy, puzzle, klocki edukacyjne, plansze, klocki Lego Duplo edukacyjne.

Okres realizacji Projektu: 01.05.2021 r. — 30.04.2022 r.

Obszar realizacji Projektu: woj. świętokrzyskie. pow. pińczowski, Gmina Działoszyce – obszar wiejski – OSI (Z WYŁĄCZENIEM MIASTA DZIAŁOSZYCE).

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu w ramach Projektu:

 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 24 miejsca.
 • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 24 dzieci.

Projekt realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020 na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr: RPSW.08.03.01-26-0033/20-00 z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

DOKUMENTY

 • 1 czerwca 2021
 • Regulamin-Projektu-Przedszkole-Marzen.pdf Zalacznik-nr-1-Formularz-zgloszeniowy.pdf Zalacznik-nr-2-Deklaracja-rodzica-dziecka.pdf zalacznik-nr-3-Oswiadczenie-uczestnika-projektu.pdf

  OGŁOSZENIA

  Informacja o wynikach – Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Działoszycach w ramach projektu pn. „Przedszkole Marzeń w Działoszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  • 14 lipca 2021

  Sprostowanie zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Działoszycach w ramach projektu pn. „Przedszkole Marzeń w Działoszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  • 12 lipca 2021

  Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Działoszycach w ramach projektu pn. „Przedszkole Marzeń w Działoszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  • 8 lipca 2021

  Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy edukacyjnych w ramach projektu pn. „Przedszkole Marzeń w Działoszycach”

  • 6 lipca 2021

  Informacja o wynikach – Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Działoszycach w ramach projektu pn. „Przedszkole Marzeń w Działoszycach”

  • 6 lipca 2021

  Unieważnienie postępowania – Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy edukacyjnych oraz sprzętu do prowadzenia form wsparcia w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach projektu pn. „Przedszkole Marzeń w Działoszycach”

  • 30 czerwca 2021

  Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy edukacyjnych oraz sprzętu do prowadzenia form wsparcia w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach projektu pn. „Przedszkole Marzeń w Działoszycach”

  • 22 czerwca 2021

  Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Działoszycach w ramach projektu pn. „Przedszkole Marzeń w Działoszycach”

  • 22 czerwca 2021
  
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
  • Aplikacja door to door
  • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
  • Program Czyste powietrze
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl