Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce

 • 13-07-2021

Projekt pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 41 osób w wieku aktywności zawodowej, w tym osób pracujących (31 Kobiet, 10 Mężczyzn) – pracowników JST z terenu GMINY DZIAŁOSZYCE i jednostek podległych poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy w okresie od 02.11.2020 r. do 31.10 2021 r.

Główne działania w projekcie pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”:

Zadanie nr 1. Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz walki ze stresem. Działania doradcze dla kadry zarządzającej. Doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracowników i pracodawcę mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy i utrzymanie zatrudnienia. W ramach zadania przewidziane jest coaching, zorganizowanie punktu konsultacji z psychologiem, zakup ergonomicznego wyposażenia (wyświetlacze LED, ergonomiczne fotele), klawiterapia, edukacja zbiorowa na terenie zakładu, SZKOLENIE wyjazdowe DLA KADRY KIEROWNICZEJ w zakresie walki ze stresem, zorganizowanie pikniku dla pracowników i ich rodzin.

Zadanie nr 2. Usługi zdrowotne – profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie badań profilaktycznych przez pracowników, pakiety rehabilitacyjne dla pracowników, konsultacje z neurologiem i fizjoterapeutą, zorganizowanie punktu medycznego.

Projekt pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” realizowany jest przez Gminę Działoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00, Działanie: RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się; poddziałanie RPSW.08.02.01 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.08.02.01-26-0020/20-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami Projektu są osoby pracujące w wieku aktywności zawodowej, w tym 4 osoby w wieku 50+. Grupę Docelową stanowią osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę w Gminie Działoszyce oraz w jednostkach podległych.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 577.577,50 zł (co stanowi 89,69 % wartości Projektu)
WKŁAD WŁASNY NIEPIENIĘŻNY: 66.360,00 zł (co stanowi 10,31 % wartości Projektu).

Do projektu zapraszamy wszystkie chętne osoby w wieku 26-62 lat (pracownicy umysłowi oraz fizyczni) z każdym wykształceniem tj. m.in. przedstawicieli kadry zarządzającej, kierowniczej oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce, pracowników MGOPS, Dyrektorzy Szkół / Przedszkoli oraz nauczycieli.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w Projekcie. Rekrutacja ma charakter zamknięty. Ze względu na zakres oddziaływania i będzie przeprowadzona w okresie listopad – grudzień 2020 r. przez Kierownika referatu organizacyjnego Panią Katarzyna Bugaj. Zapisy pod numerem telefonu 41 35 26 010 wew. 32.

Pliki do pobrania:

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf Załącznik_nr_1_Formularz_zgłoszeniowy.pdf Zalacznik_nr_2_Deklaracja_UP.pdf Załącznik_nr_3_Oświadczenie_UP.pdf

HARMONOGRAMY

Harmonogram-coaching-18.11.2021.pdf Harmonogram-couching-15.10.2021.pdf Harmonogram-fizjoterapeuta-10.2021.pdf Harmonogram-od-14.08.2021-fizjoterapeuta.pdf.pdf Harmonogram-od-19.07.2021-fizjoterapeuta.pdf Harmonogramy_kwartalne_klawiterapia-17.05.2021.pdf Aktualizacja_harmonogramu_psycholog.pdf Harmonogram-28.05.2021.pdf Harmonogram_19.04.2021.pdf Harmonogram-01.03.2021.pdf Harmonogram_diag._lab.pdf Harmonogram_fizjoterapeuta.pdf Harmonogram_pak._reh.pdf Harmonogram_-_konsultacje_fizjoterapeutyczne_01.02.2021.pdf Harmonogram_-_konsultacje_fizjoterapeutyczne_18.01.2021.pdf Harmonogram_-_konsultacje_fizjoterapeutyczne_indywidualne_15_01_2021.pdf Harmonogram_Busko_od_07.01.2021.pdf Harmonogram_-_konsultacje_fizjoterapeutyczne_indywidualne_oraz_badania_profilaktyczne.pdf

AKTUALNOŚCI

Informacja o wynikach – zapytanie ofertowe w celu organizacji wyjazdu warsztatowego dla kadry kierowniczej niższego i wyższego szczebla oraz pracowników w zakresie walki ze stresem, motywacji i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

24 września 2021

info-o-wynikach-24.09.2021.pdf

Zapytanie ofertowe w celu organizacji wyjazdu warsztatowego dla kadry kierowniczej niższego i wyższego szczebla oraz pracowników w zakresie walki ze stresem, motywacji i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

20 września 2021

Zapytanie-ofertowe.zip

Informacja dla oferentów – zapytanie ofertowe w celu organizacji wyjazdu warsztatowego dla kadry kierowniczej niższego i wyższego szczebla oraz pracowników w zakresie walki ze stresem, motywacji i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”

13 września 2021

Zapytanie.docx Zalacznik-nr-1-Ofera-cenowa.docx Zalacznik-nr-2-Wzor-umowy.docx Zalacznik-nr-3-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.docx Zalacznik-nr-4-Wykaz-osob.docx Zalacznik-nr-5-Wykaz-uslug.docx

Zapytanie ofertowe w celu organizacji wyjazdu warsztatowego dla kadry kierowniczej niższego i wyższego szczebla oraz pracowników w zakresie walki ze stresem, motywacji i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 września 2021


Zapytanie ofertowe w celu organizacji wyjazdu warsztatowego dla kadry kierowniczej niższego i wyższego szczebla oraz pracowników w zakresie walki ze stresem, motywacji i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”

[LINK]

8 września 2021


Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia COACHINGU indywidualnego oraz COACHINGU GRUPOWEGO w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”

[LINK]

1 września 2021


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie pikniku dla ok. 41 pracowników i ich rodzin połączonych z działaniami edukocyjno-zdrowotnymi w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”

Zapytanie_ofertowe-29.06.2021.pdf Zalacznik_nr_4.pdf

29 kwietnia 2021


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia zabiegów z zakresu klawiterapii w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

26 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia zabiegów z zakresu klawiterapii w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

19 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia zabiegów z zakresu klawiterapii w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.

19 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia zabiegów z zakresu klawiterapii w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”.

11 marca 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”.

16 grudnia 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”.

11 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”.

9 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku fizjoterapeuty w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”

8 grudnia 2020


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl