Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest - Urząd Miasta i Gminy w DziałoszycachUrząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest

W dniu 21.09.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Działoszyce, na dofinansowanie zadania:,,Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest”.

Kwota dofinansowania wynosi 35.161.84 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze).

Na kwotę dotacji składają się:

 1. ­ środki WFOŚiGW w Kielcach – 17.580,92 zł tj. – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania,
 2. ­ środki NFOŚiGW w Warszawie – 17 580,92 zł tj. – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Program Czyste powietrze
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl